Rekomendacijas asmenims, atvykusiems/grįžusiems iš užsienio valstybių

Rekomendacijas asmenims, atvykusiems/grįžusiems iš užsienio valstybių

Sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi rekomendacijas asmenims, atvykusiems/grįžusiems iš užsienio valstybių, kurios yra atnaujinamos ir skelbiamos Sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje: https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/rekomendacijos. Rekomendacijose yra pateiktas sąrašas valstybių (įskaitant trečiąsias šalis), iš kurių grįžus yra rekomenduojama izoliuotis. Sąrašas nuolat atnaujinamas.

 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašas (įskaitant trečiąsias šalis) atnaujinamas kiekvieną savaitę. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu:

  • visi asmenys, grįžę/atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, per 24 valandas nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti NVSC (https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form). Jokių išimčių dėl registracijos nėra taikoma;
  • asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš paveiktų šalių, nuo š. m. birželio 29 d. yra privaloma 14 dienų izoliacija, net jeigu per paveiktą šalį jie vyko tranzitu;
  • izoliaciją Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka skiria apskrities vyr. epidemiologas.

Jei nesilaikoma visuomenės sveikatos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos norminių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų bei kilo pavojus išplisti ar kitiems asmenims užsikrėsti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms (tame tarpe COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)), gali būti taikoma administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.